Nämnd i MoS idag

15 04 2009

Jag skrev redan den 3e om de frågor som var på väg upp i nämnden. Det som fanns på den aviserade ärendelistan är inte mycket att nämna, även om det som vanligt var en intresserad och aktiv nämnd som sammanträdde och diskuterade.

Samtliga ärende på listan antogs enligt tjänstemannaförslagen förutom samrådshandlingen till kv Endräkten vid det s.k. fd Ebenezerkapellet där Odenkiosken legat. Här gjorde nämnden två tillägg inför samrådet. Dels vill man att gaveln mot Öster skall förskönas på lämpligt sätt så det inte blir en 4 våningar hög brandgavel utan liv, samt att blodboken som står på tomten bevaras.

På nämnden informerades också om den genomgång av olyckor som gjorts. Man har valt att titta på tiden 1/7 2003-1/7 2008. Som underlag har använts polisens och akutsjukvårdens gemensamma skaderegister. Totalt har 730 olyckor registrerats i kommunen med 940 skadade. Av dessa skedde 240 olyckor i det kommunala vägnätet med 270 skadade. Inte helt oväntat var de oskyddade trafikanterna högt överrepresenterade. Man ska nu försöka använda underlaget för förslag till olycksdämpande åtgärder på utsatta ställen.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: