Minivindkraftverk i stadsbebyggelse

12 03 2009

På gårdagens nämnd hade en första bygglovsansökan om att bygga ett litet minivindkraftverk mitt inne i staden kommit in.

Man kan tycka vad man vill om utseende på dessa moderna skånska möllor men  ska vi klara de framtida energibehovet utan att förstöra för de kommande generationerna måste vi hitta på något för att utnyttja bland annat sol, vind o vågor.

Jag kan ju passa på att berätta att Eslöv är en föregångare vad gäller vindkraft. När andra kommuner gjort allt för att blockera för modernt energiutnyttjande så har vi varit framsynta och har idag redan 45 uppförda vindkraftverk i kommunen och ytterliggare ett 15tal förfrågningar som känns realistiska. Det ska vi alla vara stolta över. Totalt finns i Skåne ca 250 verk.

Men.. nu var det ju minivindkraftverk inne i staden, och just nu har jag svårt att acceptera den tanken. Det finns för mycket som talar emot.

Buller. Allt som rör sig väsnas, mer eller mindre. Och med några år på nacken får de små verken säkert också gnisselljud efter hand som de åldras. Detta lär garanterat leda till grannfejder och osämja. Vi ska inte eftersträva mer problem.

Skuggeffekter av solen när snurrorna snurrar. Det finns mycket forskning som påvisar att detta är ett av de största störningsmoment vad gäller vindkraftverk. De stora snurrorna på landet monterar därför idag funktioner för att helt enkelt stanna om skuggorna når kringboende. Detta kan man knappast göra på ett litet verk i tätbebyggt område. Solreflexer är ett annat, liknande problem.

Risker för att vingarna går av, slungas iväg och skadar andra är odokumenterad, men fullt möjlig. I Malmö har det redan hänt vid några små verk. I den enklare formen pratar vi om islossning på vintern istället.

Men framför allt handlar det kanske om kapacitet på de små verken. Ett litet verk idag, med de vindförutsättningar som finns inne i ett villakvarter beräknas inte kunna ge mer än i genomsnitt motsvarande vad 2-3 vanliga glödlampor ger. Så alternativet är då istället; släck glödlamporna och spar energin istället för att tillverka den och förbruka den. Och med det lilla energitillskottet är det fullt möjligt.

Ett annat, och då intressantare alternativ är solfångare. För att ge motsvarande effekt som ett litet verk behöver man ca 8 m2 solfångare, och priset för investeringen är ungefär densamma.

Den absolut viktigaste aspekten på att inte ge bygglov för ett miniverk, som våra bygglovshandläggare på förvaltningen framhåller, är dock ingen av ovan – utan det är påverkan på stadsbilden. Ett verk påverkar stadsbilden negativt. Skulle det dessutom bli vanligt är påverkan mycket stor. Här är plan och bygglagen tydlig. Byggnader ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden. Den våningshöga rotorn som det var frågan om i det här fallet ( 3 m hög, 1,8 m i diameter och med dess placering skulle totalhöjden vara 10.6 m) skulle komma att synas mycket tydligt, och påverka stadsbilden negativt. Sökande hade jämför med en vanlig TV-antenn men den snurrar inte, låter inte och är mycket genomsiktig.

Vare sig sökande eller tillverkaren kunde heller visa ett befintligt verk uppsatt i en tätort och efter kontakt med några andra kommuner fanns inte några bygglov inlämnade eller beviljade där heller. De avsåg troligen inte heller att bevilja lov om ansökningar dök upp.

Bygglovet avslogs efter votering med 8 röster emot och 3 för.

Informationsblad – lite olika typer av miniverk

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: