Birgitta Södertun, Kd söker svar avseende 90-åringen som 2015 olyckligt tog sitt liv och som Skånska Dagbladet fortsätter skriva om

17 08 2017

Birgitta Södertun väljer att kommunicera med mig via Skånska Dagbladet som till slut vidarebefordrar brevet till mig. Kd-Politikern nyttjar tidningens artiklar för att utkräva en ursäkt. Birgitta representerar Region Skåne via bland annat Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden, den av huvudmännen i denna olyckliga händelsen som ansvarade för vården av mannen.

Jag väljer att svara Birgitta Södertun i den roll hon har, och i en brevväxlingen som är offentlig. Den finns här på sociala media eftersom det förekommit så mycket tråkiga och grova kommentarer efter Skånskans artiklar. Kommentarer som både Eslövs kommun och jag med respekt för anhöriga och den låga nivån valt att inte kommentera men en del svar finns i brevet. Med detta svaret hoppas jag vi alla kan lägga ärendet bakom oss, om inget annat så för anhörigas skull.

Eslöv 2017-08-17

Till Birgitta Södertun, ledamot i regionstyrelsen mm för KD

Jag förvånas av att du väljer att ta upp denna i mitt tyckte tragiska och känsliga fråga via Skånska Dagbladet (SkD) och inte med ansvariga inom Eslövs kommun eller direkt med mig. Det hade varit för dig mer upplysande att ringa direkt. Men efter ditt val av offentlighet väljer jag att svara så här. Du efterlyser respekt och pratar om ovärdigt bemötande av anhöriga och vill att alla kort läggs på bordet.

Berörda tjänstemän och politiker i Eslövs kommun har stor respekt för omsorgstagare och anhöriga och beklagar det tragiska som hänt. Vi har också försökt hålla nere våra uttalande så mycket som möjligt till följd av detta trots ihärdigt jagande av media.

Eslövs kommun fick uppgifter om att det fanns en anmälan i maj månad 2017, först mer än ett och ett halvt år efter dödsfallet och efter att SkD visat kommunen Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) svar till Region Skåne. Vare sig klagomål från dottern eller beslut från Ivo hade då sänts till Eslövs kommun. Vård- och Omsorg gjorde då en egen, grundlig intern utredning.

Kommunen utredde de frågor som de har huvudmannaansvaret för. I utredningen konstateras att kommunen skött handläggningen skyndsamt och på ett korrekt sätt. Denna utredning har presenterats i sin helhet för SkDs reporter.

Eslövs kommun har också konstaterat att den organisation som du företräder, Region Skåne, och som har ansvaret för smärtlindring och för att hantera eventuella självmordstankar gjort en egen utredning som kommunen inte har haft någon del i.

Eslövs kommuns utredning hade fokus på om kommunen gjort något som varit felaktigt eller försumbart, men också om verksamheten i framtiden kan göra något annorlunda för att undvika liknande händelser.

Tillsammans med vårdcentralen har det skett vissa åtgärder. Detta har gjorts som en del i den gemensamma strävan efter ständiga förbättringen. Kommunen och vårdcentralerna i Eslöv har ett mycket gott samarbete vilket vi är mycket glada över.

I början lades sekretess på både ärendet och senare utredningen efter att jurister på Sveriges Kommuner och Landsting varit tydliga med att det var detta som gällde. Senare har denna sekretess lättats på mer och mer, främst efter att anhöriga via SkD lämnat in fullmakt och då fått del av aktuella handlingar.

Vad gäller det senaste reportaget har jag i efterhand dels pratat med Region Skånes chefsläkare Benny Ståhlberg om den Lex Maria-utredning som gjordes direkt efter dödsfallet, dels också med enhetschefen på vårdcentral där 90-åringen var patient. Ingen av dessa har haft någon direktkontakt med vare sig patienten eller anhörig och ställer sig också oförstående till den kritik som SkD skriver att läkarna ger till Eslövs Kommun.

Jag har också pratat med handläggaren på Ivo som beslutade i frågan, och även hon säger med tydlighet att det finns ingen som helst kritik mot kommunen från Ivos sida trots SkD:s påstående.

I ditt brev beklagar Du dig också över att kommunen har granskat sig själva och inte låter någon extern göra granskningen. Innebär det att Du misstror de egna organisationernas förmåga till granskningar och att se förbättringar? Det gör inte jag. Hade Eslövs kommun funnit fog för att tro att en extern granskning gett något mervärde hade detta troligen skett från början.

I det aktuella ärendet granskade Region Skåne sig själv efter händelsen, helt enligt rutiner och lagkrav. När sedan Ivo fick in anmälan från anhörig förnyades granskningen, även då internt av Region Skåne. Därefter översändes materialet till Ivo. Ivo ansåg de åtgärder som vidtagits av Region Skåne efter granskningen som relevanta och rimliga. Ivo bedömde redan i ett tidigt skede att Eslövs kommun inte var en aktuell part i ärendet. Därför meddelade Ivo inte kommunen vare sig anmälan eller beslut.

Jag kan bara be att du själv tar ut handlingarna i ärendet, för en dialog med de företrädare som du har i din egen organisation, ber dem titta på ärendet och vad som är skrivet/har gjorts samt frågar dem om de finner någon kritik emot kommunen avseende det ansvar vi har. Kontakta gärna också Ivo om ärendet och be om deras utlåtande så du slipper uppfyllas av SkDs sanningar. Därefter tycker jag att du och jag tillsammans med professionen ska ses och prata igenom ärendet om du fortfarande tycker det är intressant.

 

Vänliga hälsningar

Tony Hansson
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Eslövs kommun

Nya lekplatsen i Trollsjön är nära

26 08 2016

Imorgon lördag är det dags för invigning 14.00 sen är det fritt fram… Bjuder på ett litet axplock och en tidig premiärbesökare.

T3

Gunga för hjulburna

Gunga för hjulburna

Okänd men lycklig besökare

Okänd men lycklig besökare

Genomgång

Genomgång

Gamla nappträdet kvar

Gamla nappträdet kvar

Vågar du gå in här?

Vågar du gå in här?

T6 T5 T4 T2

Lite underligt förbud

Lite underligt förbud

T1

Suck - någon har redan snott papegojan

Suck – någon har redan snott papegojan

Kom in

Kom in

Gunga för små

Gunga för små

Raketen

Raketen

Pysselhus

Pysselhus

Musikinstrument

Musikinstrument

Ljuva toner

Ljuva toner

 

Förbannad när man förstör helt nyanlagda cykelvägar

26 08 2016

Jag var sur redan innan när kommunen gjorde cykelväg längst Solvägen och man valde att lägga höga och tvära kantstenar vid alla korsande villavägar. Jag tycker det är idioti både vad gäller tillgänglighet för rullstol och rullator, men också när man ska passera med cykel. Det är också punkavarning om man har tunna cykeldäck. Pratade med de som anlade vägen och de hade aldrig förut gjort något sådant och tyckte också det var underligt.

Men nu blir jag förbannad när Telia kommer och gräver upp den fina, jämna längsgående cykelvägen innan ens asfalten hunnit stela ordentligt för att lägga bredband. Var finns samordningen??? Då ska man veta att det redan ligger bredband under den nya cykelvägen. Jag tycker att man borde tvinga Telia att lägga om hela cykelbanan så att man inte får sår, dåliga lagningar och ojämnheter i den nya cykelbanan vilket det annars kommer att bli.

Forstord cykelvag

Ett stort morr till de som samordnar och ansvarar!

 

OS är igång och…

8 08 2016

…första svenska guldet är bärgat. Sarah Sjöström fixade det och samtidigt nytt världsrekord! Jippie! 

Men låt oss inte glömma alla frivilliga och volentärer i OS. Alla med sina mer eller mindre viktiga uppgifter. Här hyllar jag den förhoppningsvis minst nyttjade resursen. Mannen som fått i uppgift att vara badvakt i simarenan. Hoppas verkligen att han aldrig behövs. Lite less på sitt uppdrag 😜

Norregatan är nu stängd för biltrafik

12 07 2016

Så var den gamla infartsvägen från norr stängd för gott. Nu plockar man ner skyltarna


Kul när det händer i Eslöv igen..

9 07 2016

Idag var det ”Sommar i city” på torget. Mycket kul för framför allt barnen. Härligt att se eslövsborna ute på stan.

Temaparken vid Trollsjön växer fram

6 07 2016

image

Den nya Temaparken vid Trollsjön växer nu fram. Den är planerad och skapad av barnen själv och blir säkert därför extra spänannde. Hela lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad och kommer att invigas i slutet av sommaren.

Det blir tufft att ta sig mellan norr o centrala Eslöv under några månader

5 07 2016

Den 11 juli 2016 stängs även Norregatan av för all trafik så nu blir det en extrarunda över Harjagersvägen och in emot Bruksgatan mot gamla Åkermans förbi Byggmax/Granngården och vidare ner emot stan för alla de som kör bil och bor norr om järnvägen.

Låt oss hoppas att man klarar av omledningsskyltningen vilken varit bedrövlig vid tidigare byggen. Framför allt ska man inte glömma bort att berätta hur gång och cykeltrafikanter ska komma fram, från alla håll! Dessutom hoppas jag att man redan vid Statoilrondellen och vid Stora Torg/Coop samt vid infarten vid Trollenäsvägen/väg 17 upplyser om lämplig väg så man slipper körda flera kvarter fel eller genom halva stan innan man inser att man måste vända.

Norregatan som den kommer att se ut efter återuppöppnat

Cyklar/gående kan köra via en provisorisk överfart mitt emellan de tidigare övergångarna Smålandsvägen/Norregatan dvs bakom polishustomten eller så väljer man tunneln i Vångavägens förlängning som mynnar ut vid gamla MatÖppet butiken.

Norregatans epok som infartsväg till Eslöv är därmed helt slut, och när tunneln öppnar i april 2017 blir det bara för gång och cykeltrafik.

Smålandsvägen blir en tydlig infart till Eslöv norrifrån med g/c väg på båda sidorna. Tyvärr har våra trafikingenjörer på nytt tagit i mitt tycke dumma beslut om ännu fler gupp. Det blir två sådana både norr och söder om tunneln för att hålla hastigheten nere. Ska trenden fortsätta såsom vid de nya rondellerna blir de säkert på nytt väldigt höga och väldigt otrevliga att passera. Här borde vi Eslövsbor protestera högljutt, och inte bara som idag svära sinsemellan vilket alla verkar göra.

Smålandsvägen hoppas man kunna öppna den 1 november/december vilket blir suveränt!

Länk till kommunens info

Turistbyrån tillbaka i Eslöv, tillfälligt

4 07 2016

Sedan någon vecka har glädjande nog turistbyrån återuppstått i Eslöv. De finns nu i Stationshuset med ingång från Storgatan. När jag hälsade på fanns Talal Khalil på plats, redo att se till så man hittade alla Eslövs pärlor samt kunde berätta om vad som händer i närområdet.  De har öppet vardagar 9-12 samt öven onsdagar 13-16.
%d bloggare gillar detta: